ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2-2022 (Κωδ 101 & 102)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-101
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (8) ΜΗΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-101

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-102
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ(5)ΜΗΝΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-102

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΟΧ2-2022-ΚΩΔΙΚΟΣ-102

Recent Posts