ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2-2023 (Κωδ 101,102,103,104,105)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ2-2023-ΚΩΔΙΚΟΣ-105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΟΧ2-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΟΧ2-2023

Recent Posts