ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προσληψη Εποχιακου Προσωπικου: Υπαλληλοι Καθαριοτητας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου [...]