ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από τη Δ.Α.Ε.Α.Ν. στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17/11/2022

Πριν την έναρξη της άσκησης θα πραγματοποιήθηκε σύντομη εκπαίδευση – επίδειξη στον παράλιο χώρο της εγκατάστασης, με στόχο την εφαρμογή στην πράξη της θεωρίας, την εμβάθυνση στις ενέργειες αντιμετώπισης που προβλέπει το CΡ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Contingency Plan) και την αποκόμιση τεχνογνωσίας πάνω στον εξοπλισμό της Μαρίνας.

Οι Τομείς που παρουσιάστηκαν:

  • Τα είδη & Οι ιδιότητες του πετρελαίου, των βαρέων κλασμάτων αλλά και των ελαφριών που διακινείται στην περιοχή και ανάλυση της συμπεριφοράς του στην θάλασσα.Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης της εγκατάστασης.
  • Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην διευθέτηση τους.
  • Δεσίματα και αγκυροβόληση γύρω από το πλοίο, σε προβλήτα, τοπικά σε σημείο αστοχίας αγωγού.
  • Αγκυροβόληση, έλξη, διευθέτηση, διορθωτικές ενέργειες κατά την χρήση των πλωτών φραγμάτων τύπου κουρτίνας.
  • Λόγοι αστοχίας φραγμάτων, καταβύθιση, παράσυρμος, οριζοντίωση, υπερπήδηση.
  • Ανάκτηση πετρελαίου με βυτίο, είδη skimmer & επιλογή ελαιοσυλλέκτη φυσικής υπερχείλι-σης.
  • Προβλήματα που προκύπτουν συνήθως κατά την Ανάκτηση Πετρελαίου με Ελαιοσυλλέκτες (Skimmers) & Απορροφητικά Υλικά.
  • Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό και το είδος του πετρελαίου.
  • Διαχείριση αποβλήτων ενός περιστατικού ρύπανσης, περιγραφή των ειδών αποβλήτων και διαδικασίες προσωρινής αποθήκευσης τους στις δεξαμενές καταλοίπων της προβλήτας.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ – ΜΑΡΙΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Recent Posts