ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1-2023 (Κωδ 101,102,103,104)