ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 1Α/2024)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 3-2023 (Κωδ: 102)