Ανακοίνωση: Εκπτώσεις στον Χώρο Στάθμευσης της ΔΑΕΑΝ

Από την 1η Μαΐου 2024, θα ισχύσουν νέες εκπτώσεις, στον χώρο στάθμευσης της ΔΑΕΑΝ, για διάφορες κατηγορίες πολιτών.

  • Οι άνθρωποι με αναπηρία θα λάβουν 100% έκπτωση,
  • οι πολύτεκνοι  θα έχουν δικαίωμα σε έκπτωση 37,5%,
  • οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα έχουν δικαίωμα σε έκπτωση 37,5%.
  • Οι φοιτητές των ΑΣΤΕΑΝ και ΕΛΜΕΠΑ θα λάβουν έκπτωση 50%.

Για την εφαρμογή αυτών των εκπτώσεων, απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως κάρτες αναπηρίας, κάρτες πολυτεκνίας, εκκαθαριστικά εφορίας και φοιτητικά πάσο. Οι εκπτώσεις αφορούν την ημερήσια χρέωση και απαιτείται η προσκόμιση πλαστικοποιημένης κάρτας από την ΔΑΕΑΝ.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προαγοράς ημερήσιων εισιτήριων για πολίτες που δεν ανήκουν  στις άνω κατηγόριες με έκπτωση 30% για περιόδους 30 ημερών και άνω, με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ ή στα τηλ 2841082384-5

Recent Posts