ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΙΛΑΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΙΛΑΤΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 19-6-2024

Προεπισκόπηση:

Θα διεξαχθεί πλειοδοτική, προφορική και φανερή δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περίπτερο) στο Σπήλαιο της Μιλάτου όπως περιγράφεται κατωτέρω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Οι όροι διακήρυξης, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ’» του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ , με πρακτικό σύμφωνα με τα νόμιμα στην ιστοσελίδα www. marinaofagiosnikolaos.gr και περίληψη αυτής θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.

Κατεβάστε την πλήρη επίσημη διακήρυξη σε αρχείο pdf στον παρακάτω σύνδεσμο.

Recent Posts