Προσληψη Εποχιακου Προσωπικου: Υπαλληλοι Παραλιων & Καθαριοτητας

Η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου( 2 μήνες) στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 κατά αριθμό και ειδικότητα: (βλ. Ανακοίνωση εδώ):

 

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση και δείτε απαιτούμενα προσόντα & δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: 29/06/2021 – 01/07/2021 και ώρα 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , απευθύνοντάς την προς την Δ/νση προσωπικού στα γραφεία της ΔΑΕΑΝ (Μαρίνα Αγ.Νικολάου) υπεύθυνη κ. Αλετρά Μαρία ή με ηλεκτρονική μορφή στο : reception@daean.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες) (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην τοπική εφημερίδα «Ανατολή» ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

Recent Posts