Ανακοίνωση: Εκπτώσεις στον Χώρο Στάθμευσης της ΔΑΕΑΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.Ν.”

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1Α (Κωδ: 101, 102, 103, 104, 105)

ANNOUNCEMENT FOR WASTE DISPOSAL

Our Marina proudly displays the blue flag which it has been flying for the last 10 consecutive years. Maintaining the purity and sustainability of our waters is very important to us. We extend [...]