ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της ΔΑΕΑΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν)
Ο Πρόεδρος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν), προϋπολογισμού 99.948,38 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναθετουσα Αρχη – Στοιχεια επικοινωνιας:

Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν)  Εκμετάλλευση Μαρίνας & Χώρου Στάθμευσης
Διεύθυνση : Μαρίνα Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο : 2841082384-5
Fax : 2841082386
Email : ekounenaki@daean.gr
Κωδικός NUTS : EL432 (Νομός: Λασιθίου)
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr με κωδικό α/α συστήματος 122057. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Δ.Α.Ε.Α.Ν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Κωδικός CPV: 92332000-7
Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας : EL432 (Νομός:
Λασιθίου)

Περιγραφη της δημοσιας συμβασης :

H ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων ως πολυσύχναστων παραλιών της ΔΑΕΑΝ Αγ. Νικολάου και συγκεκριμένα αυτών που διαχειρίζεται η Δ.Α.Ε.Α.Ν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2131.17/1378/2020 έγγραφο του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου και οι όποιες χρήζουν την παρουσία επαγγελματία
ναυαγοσώστη. Αναλυτικότερα οι υποχρεώσεις για την εκτέλεση της εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης αφορούν τις κάτωθι παραλίες:

  • Παραλία Αλμυρού Αγίου Νικολάου
  • Παραλία Σχίσμα Ελούντας
  • Παραλία Βούλισμα Καλού Χωριού

Οι παραλίες θα επανδρωθούν με κατ΄ επάγγελμα ναυαγοσώστες οι οποίοι θα κατέχουν άδεια ναυαγοσώστη εν ισχύ από αρμόδια λιμενική αρχή καθώς και τον πλήρη εξοπλισμό και θα λειτουργούν καθημερινά από 10.30 π.μ έως και 17.30 μ.μ. για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από 01/06/2021 έως 30/09/2021.

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται

Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: έως 30/09/2021.

 

Επισυναπτομενα αρχεια :

Recent Posts